Riyaziyyat və Mexanikanın Müasir Problemləri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 60-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın PROQRAMI

PROQRAM-KONFRANS IMM60-YEKUN