Riyaziyyat və Mexanikanın Müasir Problemləri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 60-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans

Abstract Book 2019 + IMM 60 (2)_compressed